BILJARTEN VOOR JEUGDSPELERS VAN 8 TOT 18 JAAR


De club heeft hoge ogen gegooid, met de individuele en teamprestaties van haar leden, regelmatig als organisator van grote nationale en internationale tornooien. Maar KBC Zanzibar concentreerde zich ook al verschillende jaren op de begeleiding van (erg) jonge spelers.

KBC Zanzibar biedt momenteel geen jeugdopleiding meer aan omwille van een tekort aan ervaren trainers, maar vooral omwille van een tekort aan geïnteresseerde jeugd.


WAAROM BEGELEID BILJARTEN VOOR DE JEUGD?


In tegenstelling tot de populaire sporten (voetbal, volley, basket, tennis…) ligt de prioriteit bij het biljarten niet bij de fysieke activiteit. Biljarten vergt de ontwikkeling van andere capaciteiten, die we allemaal, jong of oud, in het dagelijkse leven constant (zouden moeten) kunnen gebruiken:

* uiteraard het combineren van technische bewegingen vanuit stilstaande posities, controle van de (arm)motoriek en stabiliteit

* ontwikkelen van de mentale weerbaarheid. In biljarten speel je nooit “tegen” je tegenstrever. Je kunt namelijk alleen scoren als jij aan de beurt bent, anders is het toekijken en wachten….

* bewaren van rust en een heldere geest in omstandigheden van druk/stress

* controleren van gevoelens en emoties, zowel euforische als negatieve. Eén uitbarsting, een moment van overschatting of onderschatting, kan het verlies van een wedstrijd betekenen

* aanleren om gedurende langere tijd onafgebroken een volledige concentratie te bewaren (wedstrijden duren ongeveer 1 uur)


Onze sporters worden, ook bij de jeugd, ingedeeld in reeksen volgens sterkte (uitgedrukt in “gemiddelde”) en niet volgens leeftijd. Iedereen kan zich dus op zijn eigen niveau uitleven, je wordt niet telkens weggespeeld door een veel sterkere tegenstrever.

Biljarten kan dus interessant zijn voor elke jongere, als aanvulling op een meer fysieke sportbeoefening, en zeker voor hen die in de populaire sporten nauwelijks of niet aan hun trekken komen wegens zogenaamd “gebrek aan talent”…


Voor alle informatie kan U terecht bij Guido Van Hoof, sportbestuurder, 0497/339178